موضوعات = سرمایه گذاری روی نوآوری
شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-27

محمدرضا گلعلی زاده؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ غلامرضا زمردیان


سیگنال‌های برانگیزاننده‌ی مشارکت در تامین مالی جمعی سهامی در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 125-153

رضا شفاعی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی


تاثیر حمایت های دولتی برعملکردنوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 45-74

نازنین بشیری منش؛ زینب دهقانی


واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 161-188

رضا پاینده؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 117-142

محمدرضا کریمی صدر؛ علی بنیادی نائینی