دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، اسفند 1400، صفحه 1-186 

مقاله پژوهشی

شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

صفحه 1-27

محمدرضا گلعلی زاده؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ غلامرضا زمردیان


ارائه مدل علّی نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا

صفحه 121-147

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه؛ نازنین پیله‌وری سلماسی


بررسی مضامین محرک و مانع در اسنادفرادستی کشور در حمایت از توسعه صنعت فین تک

صفحه 149-178

هادی عظیمی نژاد؛ علی حمیدی زاده؛ غلامرضا جندقی؛ ابوالفضل سهرابی