دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی

صفحه 1-30

شعبان الهی؛ نادیا کلانتری؛ عادل آذر؛ محمد حسن زاده


بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت پهپاد ایران

صفحه 107-130

حسین دانش کهن؛ مهدی الیاسی؛ نازنین پیله وری؛ سید محمد طباطبایی بافقی


گونه شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 131-154

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ سیدحبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی