دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1394، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

صفحه 1-22

وجه الله قربانی زاده؛ راحله منتظر؛ میرعلی سیدنقوی؛ داوود حسین پور


طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی و پیشنهاد فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور

صفحه 47-74

سیامک عزیززاده؛ مهدی فشارکی؛ سیامک طهماسبی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ حمیدرضا فرتوک زاده


ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

صفحه 75-96

مرتضی اکبری؛ لیلا مهرابی فیروزآباد؛ علی مبین دهکردی