موضوعات = ویژه نامه قابلیت
ارائه مدل علّی نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 121-147

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه؛ نازنین پیله‌وری سلماسی


ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-138

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه


تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-128

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


قابلیت‌های استراتژیک در صنعت نفت و گاز: مطالعه‌ای در بخش میان‌دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-80

سید حسین جلالی؛ شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی


نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 11-130

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی


آینده نگاری تاثیر فناوریهای همگرا بر سیاستهای دولت در قابلیت آفرینی نوآورانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 131-160

هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی محمد سلطانی؛ حبیب زارع