دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی

صفحه 1-20

علی رضا چیت سازیان؛ محمدعلی صادقی کیا


توسعه مدل نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با تأکید بر ابعاد فراملی

صفحه 57-88

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


پیش‌بینی ضریب نفوذ نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) در ایران

صفحه 108-128

زهرا کوشکی؛ رقیه جدا؛ محمد دین دوست؛ غزاله محسنی