دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1398، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

شکل گیری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

صفحه 1-22

مجید حقیقی؛ محمدرضا آراستی؛ عباس بحری؛ امیر علی سیف الدین اصل؛ هادی نیلفروشان؛ علیرضا اصلانی


فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

صفحه 23-52

فاطمه ثقفی؛ سیدحامد مزارعی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی فرد


ارائه مدل توسعه‌ی توانمندی‌های فناورانه فضایی

صفحه 53-75

شاپور کرامت؛ منوچهر منطقی؛ احمد جعفرنژاد


طراحی مدل نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه ای در یک بنگاه چندرشته ای دفاعی

صفحه 77-98

مهدی اکبری؛ محمدتقی امینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمود مرادی


تاثیر حاکمیت شرکتی بر تلاشهای نوآورانه شرکت‌های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

صفحه 99-126

مهدی الیاسی؛ حسین میرزایی؛ سید یحیی حساس یگانه؛ سید سروش قاضی نوری