دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، خرداد 1401 
شناسایی مؤلفه‌های کلیدی توسعه کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

حسین حاجی پورفرد؛ بهزاد سلطانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سید حبیب الله طباطبائیان